Verkoopsvoorwaarden

Online ticketverkoop Dock 79

Verkoopsvoorwaarden via internet – seizoen 2018 

Dock 79 opent haar deuren van 31 maart tot 28 oktober 2018.

  1. Toepassingsbeleid van de algemene verkoopsvoorwaarden

De overeenkomsten tussen de koper en Dock 79 worden integraal en uitsluitend bepaald door deze algemene verkoopsvoorwaarden. Het zijn deze verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn en niet eventueel andersluidende bepalingen die door de klant op welke manier dan ook voorgelegd worden.

  1. Tarieven

2.1 Prijzen van de tickets

De prijs van de tickets staat genoteerd op onze website in euro en alle taxen zijn inbegrepen. De speciale voorwaarden (partnerschap met andere bedrijven, kortingen voor grote gezinnen, …) zullen enkel toegepast worden de dag van het bezoek zelf aan het loket van Dock 79. Ook indien u over gratis tickets beschikt zal u zich eerst moeten melden aan het onthaalbureau van Dock 79.

2.2 Speciale tarieven

Elk persoon die een aanvraag heeft ingediend voor een speciaal tarief (student, kind) moet in staat zijn een identificatiebewijs voor te leggen bij aankomst aan het onthaal, alvorens toegang te krijgen tot de activiteiten.

  1. Leeftijdscategorie

Waterski :

De kinderen categorie betreft personen jonger dan 16 jaar (jonger dan 12 jaar voor de seizoenskaart).

De volwassen categorie betreft personen ouder dan 16 jaar.

Bomenparcours :

De ouistitis categorie betreft kinderen van 3 tot 6 jaar, verplichte lengte van minstens 1m20 met armen in de lucht. 

De kinderen categorie betreft personen van 7 tot 14 jaar, verplichte lengte van minstens 1m50 met armen in de lucht. 

De volwassen categorie betreft personen ouder dan 14 jaar.

Aquapark :

De kinderen categorie betreft personen van 7 tot 14 jaar.

De volwassen categorie betreft personen ouder dan 14 jaar.

  1. Persoonlijke gegevens 

Bij aankoop van een online ticket is de koper verplicht alle stappen te doorlopen en te respecteren. Tijdens deze procedure zal de koper specifieke informatie moeten verschaffen die nodig is om de bestelling correct af te handelen. De koper bevestigt dat de meegedeelde informatie correct en actueel is. De koper registreert zich met een paswoord waardoor hij of zij zijn gegevens kan opslaan. Eens de koper geregistreerd is kan hij of zij aan de ene kant toekomstige transacties sneller laten verlopen en langs de andere kant kan men oudere bestellingen raadplegen en controleren. De koper van het ticket verbindt zich ertoe alle maatregelen te treffen om zijn paswoord geheim te houden.  Dock 79 communiceert geen paswoorden aan derden.

  1. Uw ticket

5.1 Levering

Na ontvangst van de betaling worden de tickets via QR-code verstuurd naar het email adres dat u hebt opgegeven tijdens de registratieprocedure; de vouchers daarentegen worden verstuurd in pdf-formaat.

 5.2 Geldigheid 

Om geldig te zijn, moet uw ticket/voucher thuis op een blanco A4 blad afgedrukt worden (of zichtbaar zijn op het scherm van uw smartphone). Elke toegang moet gepaard gaan met een bijhorend(e) ticket/voucher. Onze online af te drukken tickets zijn voorzien met een QR-code of met een uniek nummer.  Elk toegangsticket is slechts geldig voor één persoon en voor een eenmalige unieke toegang tot het park voor de periode vermeld op het ticket. De geldigheid van de tickets en vouchers wordt gecontroleerd en geregistreerd bij de verschillende toegangen tot de activiteiten; het ticket en de voucher zijn enkel geldig op de dag van het bezoek of de periode vermeld tijdens de bestelling. Het is onmogelijk meermaals toegelaten te worden tot dezelfde activiteit met hetzelfde ticket noch tot verschillende activiteiten als het ticket maar overeenkomt met één bepaalde activiteit.  Enkel en alleen de persoon die als eerste het ticket presenteert zal toegang hebben tot de activiteit van Dock 79. Zij/hij is verondersteld de legitieme bezitter van het ticket of de voucher te zijn. Het hergebruiken, dupliceren of namaken van tickets of vouchers is dan ook ten strengste verboden evenals het meewerken aan zulke illegale praktijken. Bewaar uw ticket/voucher op een veilige plaats. Gebruik uitsluitend de officiële website van Dock 79 om uw tickets aan te kopen. Aanvaard geen tickets/vouchers die worden aangeboden door onbekenden aangezien het om een kopie kan gaan.  De houder van het ticket/de voucher kan en mag een andere persoon zijn dan de koper.

  1. Betaling

We willen u er graag aan herinneren dat eens u uw bestelling valideert u verplicht bent de betaling, m.a.w. de volledige som zoals vermeld op de site, te voldoen. U moet de betaling van uw aankopen volbrengen op onze site met behulp van PayPal of Stripe, of via bankkaart (Bancontact, Visa en Mastercard). Het saldo van uw bankkaart staat los van het gebruik van de tickets. De tickets moeten betaald worden ook als u ze vergeet af te drukken. Het betalingsbewijs kan en mag niet als toegangsticket gebruikt worden.

  1. Ongebruikte tickets 

De tickets en vouchers zijn slechts geldig voor een eenmalige toegang en voor de datum vermeld op het ticket en of de voucher. Een ticket/voucher die niet gebruikt is zal noch terugbetaald noch omgeruild worden.