Intern reglement

Intern reglement van “DOCK 79 pretpark”

 

HOOFDSTUK 1: OPENINGSTIJDEN

Artikel 1: Toegang tot de site is alleen beperkt tot de dagen en openingstijden die vastgesteld zijn door de directie.

De toegang tot de site is wel verboden na de sluiting van de poort en gedurende de winterperiode (van 1 november tot 31 maart).

 

HOOFDSTUK 2: KLEDING EN GEDRAG VAN DE KLANTEN

Artikel 2: De toegang tot het park is streng verboden voor de mensen die dronken blijken of die vuile kleren dragen.

Artikel 3: het is verboden:

 • waar dan ook te zwemmen.
 • waar dan ook in het park te picknicken.
 • over hekken te klimmen en de grensbordjes niet te respecteren.
 • kampvuren te maken en te barbecueën.
 • afval in brand te steken of gevaarlijke en luchtvervuilende producten te hanteren.
 • een slinger, een boog, een kruisboog te hanteren of een geweer te schieten, wat dan ook de natuur van de wapen.
 • een drone te hanteren.
 • waar dan ook afval (papier, blikjes, voeding, of dergelijke objecten) te storten. Maak even gebruik van de vuilnisbakken ter beschikking.
 • Bomen of boompjes te beschadigen of af te bladderen, bloemen of vruchten te plukken, wat u ook kunt vinden te beschadigen binnen het pretpark.
 • Banken, daken, trapleuningen te beklimmen.
 • Spelletjes leunend op een boom of op een al bestaand gebouw te installeren.
 • Aan lawaaierige activiteiten te doen of zijn eigen muziek binnen het pretpark op te zetten.
 • Wat dan ook in het water te werpen.
 • Watervogels bang te maken of te jagen of hun broedsel te storen. Het is ook streng verboden om vallen of lokstoffen te hanteren om de vogels te vangen.
 • Inscripties te maken of posters op de muren, hekken, banken, sokkels voor standbeelden, gebouwen of zelfs bomen op te hangen. Zo is het ook voor elke voorwerp in het bezit van het pretpark.
 • Dieren zonder toezicht te laten en ze alleen in het water te laten spelen. Honden moeten aan de lijn gehouden worden en hun uitwerpselen moeten opgeraapt worden.

Artikel 4: Ouders moeten voor hun kinderen zorgen en houden toezicht op hen. Door de opmerkelijke aanwezigheid van de talrijke waterplaatsen op onze gebied en de mogelijkheid om te baden, is het wel noodzakelijk voor de ouders om voor een veiligheidsvoorziening tegenover hun kinderen te zorgen.

Artikel 5: Kinderen onder de 16 jaar mogen niet zonder toezicht blijven binnen het park.

 

HOOFDSTUK 3: HANDEL, INDUSTRIE, RECLAME EN EVENEMENTEN

Artikel 6:

 • Alleen de door de directie geplande commerciële activiteiten mogen uitsluitend op de site plaatsvinden.
 • Reclame of evenementen van welke aard dan ook zijn verboden zonder voorafgaande toestemming van de directie.

 

HOOFDSTUK 4: SPELLETJES EN SPEELPLAATSEN

Artikel 7: Het is streng verboden deel te nemen aan activiteiten die schade kunnen veroorzaken aan de mensen en de infrastructuur van het pretpark. Activiteiten die het verkeer belemmeren, samenscholingen veroorzaken of de stilte van de site verstoren zijn verder verboden.

Artikel 8: Kans-, geld- en alcoholspelletjes zijn verboden.

Artikel 9: Speelplaatsen zijn ter beschikking van de kinderen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.

 

HOOFDSTUK 5: VERKEER EN PARKEERPLAATSEN

Artikel 10: Voetgangers

Het verkeer van de voetgangers is toegestaan op de gehele zone, met uitzondering van de fiets- en autobanen.

Artikel 11: Fietsen en wagen

 • Het verkeer van de fietsen en wagen is verboden op het strand en groene plaatsen. Over het algemeen is het verkeer van de fietsen en wagen verboden op de site, met uitzondering van de fiets- en autobanen die voor dat doel bestemd zijn.
 • De gemotoriseerde tweewielers zijn verboden binnen het pretpark, met uitzondering van de parkeerplaatsen aan de ingang van het park.
 • De maximumsnelheid in het pretpark is 10km/u.
 • De herstelling en reiniging van motorvoertuigen of welke dan ook motoren is verboden in het pretpark.
 • De olieverversing van de motoren of welke dan ook mechanische machines is verboden op de site. Zo is het ook voor het aftappen van sanitaire uitrustingen van caravans en kampeerbusjes.

Artikel 12: Parkeren

 • Het parkeren (zelfs tijdelijk) op een andere plaats dan de parkeerplaatsen die aangegeven worden door de paarkeerbordjes of de personeelsleden, is streng verboden.
 • Parkeerplekjes die gereserveerd zijn voor gehandicapten zijn alleen te gebruiken door een persoon met beperkte mobiliteit.
 • Veiligheidsgangen en ruimtes gereserveerd voor spoedhulp zijn niet toegankelijk voor het publiek en moeten telkens vrij blijven voor de reddingsploeg.
 • De directie is niet aansprakelijk voor schade of verlies van materiaal en voertuig.
 • Het is verplicht de instructies van de personeelsleden te volgen wat het parkeren van uw voertuig betreft.

 

HOOFDSTUK 6: ACTIVITEITEN DIE TOEGESTAAN ZIJN

Artikel 13: De volgende activiteiten zijn toegestaan:

 • Waterski en verbonden activiteiten, met uitzondering van barefoot
 • Klimparcours tussen de bomen en slingersprong
 • Waterpark
 • Openluchtspelen

Zwemmen is verboden.

 

HOOFDSTUK 7: HET MEER

Artikel 14: Motorboten zijn verboden op het meer, met de uitzondering van degenen van de politie, spoeddiensten en onderhoudsdiensten.

 

HOOFDSTUK 8: WATERSPORTEN 

Artikel 15: Waterski- en aquapark gebruikers moeten het interne reglement en het reglement van de betrokken activiteit respecteren.

 

HOOFDSTUK 9: KAMPEREN EN CARAVANNEN 

Artikel 16: Kaperen en caravannen (zelfs tijdelijk) zijn verboden in het pretpark. De directie kan echter toestemming verlenen in het geval van geplande sportieve evenementen.

 

HOOFDSTUK 10: JACHT EN VISSERIJ

Artikel 17: Jacht en visserij zijn streng verboden in het pretpark.

 

HOOFDSTUK 11: DIEFSTALLEN

Artikel 18: De directie is niet aansprakelijk voor schade of verlies van materiaal, persoonlijke bezittingen of voertuig in de infrastructuren van het pretpark.

 

HOOFDSTUK 12: TOEPASSINGSBELEID VAN HET REGLEMENT

Artikel 19: Belast met de uitvoering van dit reglement:

 • De bewaker of de veiligheidsagent van het pretpark
 • De personeelsleden van het pretpark

Artikel 20: “Belgium Cable Park” heeft geen enkele aansprakelijkheid voor welk incident dan ook door het reglement niet na te leven.

Artikel 21: Overtreders of verstoorders die het reglement niet respecteren, worden uitgezet van het pretpark. Ongeacht de uitzettingsmaatregelen wordt elke overtreding streng gestraft overeenkomstig de geldende verordening.